Veidekke Entreprenør AS

Vi har leid stillasløsninger av Mesa ved flere anledninger, de siste gangene var på prosjekter i 2016-17 og 2018-19. Vi brukte modulstillas ved begge anledninger, samt noe innvendig stillas til trapper. I det første prosjektet leide vi også tak over tak. 

De første gangene vi skulle leie stillas, vurderte vi andre aktører. Mesa var og er konkurransedyktige fordi de har gode priser og er til å stole på. Mesa er en av våre foretrukne leverandører, og det er helst de vi leier av.

Vi har som regel hatt en klar formening om hvilke løsninger vi har behov for, men vi har alltid oppstartsmøter før vi skriver kontrakt. Der får vi gode innspill, og det er godt å kjenne at vi har flere ben å stå på. De gir oss god rådgivning og er til å stole på.

Vi er veldig godt fornøyd med at de stiller opp og hjelper til. Det er ikke alt som går som planlagt, og noen ganger trenger vi utstyr vi ikke hadde tenkt på. Da er de raske med å hjelpe oss med det vi trenger.

Mesa gir god service og består av veldig hyggelige folk. Det er enkelt å anbefale dem til andre!

Veidekke Entreprenør AS v/ driftsleder Jan-Erik Andersen

 

Trenger du stillasløsninger til ditt byggeprosjekt? Send oss en henvendelse med en kort prosjektbeskrivelse for å finne ut hvordan Mesa kan hjelpe deg.

Kontakt oss