Block Watne HMS

Vi har benyttet oss av Mesas kurs i mange år. Tidligere benyttet vi oss stort sett av de første modulene, men de siste årene har vi som regel gjennomført det siste modulkurset for stillasbygging og -arbeid over 9 meter. Der får deltakerne all kompetansen de trenger, og det gjøres beregninger for ulike stillastyper vi benytter oss av. Vi har også fått kursene tilpasset forskriftene for å kunne lage rekkverk for tak, og deltakerne blir alltid kurset på relevant lovverk.

Som regel har det blitt hold kurs én gang i året for spesifikke stillingstyper, og i fjor ble det også holdt kurs for ledergruppen fordi de ønsket å heve sin kompetanse innen stillas. 

Vi får utelukkende gode tilbakemeldinger på Mesas kurs. Geir er insprierende og engasjerende, og kursene er alltid givende. Lovparagrafer og forskrifter er i utgangspunktet kanskje ikke veldig spennende, men med Geirs undervisning er det det. Kurset diskuteres i pausene, og folk snakker om det lenge etter at vi har sluttet for dagen. Geir er seg selv, og han vet hva han snakker om. Han har selv montert stillas og vet hva som er nødvendig å besitte av kompetanse. Han er en god pedagog med høyt kunnskapsnivå, og det er spennende å høre på hans historier. 

I tillegg til kursene bistår Geir oss i HMS-avdelingen som rådgiver når vi skal gjøre de jevnlige, uanmeldte besøkene rundt på våre byggeplasser. Det er til stor hjelp.

Etter at vi begynte å bruke Mesa for stillaskurs har vi aldri vurdert noen andre aktører.

Vi kan helt klart anbefale dem, og på det sterkeste.

 

Kontakt oss